Termeni, condiţii de utilizare şi politica de confidenţialitate

Condiţiile generale de utilizare a site-lui www.kayus.net si a Kayus App – aplicație pentru realizat programări direct din pagina de Facebook.

Vă mulţumim pentru alegerea KayusApp!


Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de către utilizatori

Kayus.net furnizează serviciul KayusApp și alte servicii conexe prin intermediul distribuitorului exclusiv, inclusiv, dar nu limitat la servicii care funcţionează prin intermediul internetului, actualizări, back-up, suport şi consultanţă, explicaţii, lansări de noi versiuni, sub rezerva respectării unor termeni, condiții și observaţii conținute sau prezentate aici.


Termeni

Kayus.net: furnizorul serviciilor
KayusApp: aplicatie de programări prin intermediul paginii de Facebook
Top Business Network: distribuitor autorizat al KayusApp
Beneficiar: persoană fizică, persoană fizică autorizată, persoană juridică care dobândeşte în urma înscrierii pe site-ul www.kayus.net dreptul de a folosi aplicația KayusApp, în scopul şi cu destinația pentru care a fost creată şi anume acceptarea de programări prin intermediul paginii de Facebook a acestuia.

Utilizator: client al beneficiarului
Atunci când utilizează KayusApp și www.kayus.net, atât beneficiarii cât şi utilizatorii sunt supuşi acestor norme aplicabile. VĂ RUGAM SĂ CITIŢI CU ATENTIE Termenii şi Condițiile de utilizare a KayusApp ÎNAINTE DE A UTILIZA ORICE SERVICIU al Kayus.net. Utilizarea oricărui serviciu înseamnă acordul cu privire la Termeni și Condiții.

Dacă sunteţi concurentul nostru direct şi doriţi doar să observaţi disponibilitatea, performanțele sau funcționalitatea KayusApp, nu aveţi dreptul de a utiliza acest serviciu, încălcarea acestui acord aduce de la sine suspendarea automată a contului.

Aceşti Termeni si Condiții de utilizare sunt în vigoare de la data de 1 ianuarie 2014. Kayus.net îşi rezervă în mod expres dreptul de a modifica periodic acești Termeni de Utilizare, cu notificarea ulterioară prin e-mail a beneficiarilor. Revine în responsabilitatea beneficiarilor sarcina de a verifica adresa de e-mail furnizată la crearea contului şi de a accesa periodic pe web site-ul kayus.net aceşti Termeni şi Condiții de pentru a fi la curent cu toate modificările. Utilizarea în continuare a acestui site după fiecare modificare a Termenilor semnifică acordul de respectare a modificărilor aduse acestora.


Descrierea serviciilor

Beneficiarii şi utilizatorii serviciilor de programare prin intermediul aplicației pot fi persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice. Atât beneficiarii cât şi utilizatorii sunt responsabili pentru procurarea, pe cheltuiala proprie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a utiliza serviciile, după caz, computer, dispozitiv mobil, accesul la internet (inclusiv plata tuturor taxelor asociate cu astfel de acces).

Kayus.net îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica sau de a întrerupe serviciile, inclusiv oricare dintre componentele lor în condiţiile stipulate în Termenii și Condițiile de utilizare. Kayus.net nu este răspunzător față de utilizatori, beneficiari sau orice terţă parte atunci când exercită acest drept. Orice noi funcţionalităţi care îmbunătățesc sau extind serviciile actuale de pe www.kayus.net sau din componența aplicației vor fi, de asemenea, obiectul acestor Termeni.


Contul demo al KayusApp

Pentru a înţelege serviciul şi functionalitaţile oferite, Kayus.net oferă printr-un cont demo acces la toate funcționalităţile aplicației. Datele la care beneficiarii au acces prin acest cont sunt cu scop de demonstraţie, iar Kayus.net îşi asumă obligația de a păstra datele introduse de aceştia şi de utilizatori numai pe perioada valabilității acestui cont demo.
Accesul în contul demo are o valabilitate standard de 30 de zile, dacă nu a fost stipulat altfel prin acord scris de către Kayus.net sau de către distribuitorul aplicației cu acordul Kayus.net.
Vă rugăm sa creați o copie a datelor importante pentru compania dumneavoastră introduse în contul demo al Kayus App.


Metode de facturare a KayusApp sau a serviciilor suplimentare

Facturare
Preturile asociate utilizarii aplicatiei pot fi gasite in pagina de preturi.
Facturarea şi încasarea revin în sarcina exclusivă a utilizatorului aplicației KayusApp.

În acest sens distribuitorul emite în prima zi lucrătoare de la expirarea contului demo o factură proforma, cu rol de înştiințare de plata, în lei, la cursul BNR din data emiterii, termenul de plată al acesteia fiind de 5 zile lucrătoare.
Plata se poate efectua on-line cu cardul sau prin transfer bancar.
Factura fiscală se emite automat în momentul înregistrării plății în sistem şi este transmisă utilizatorului prin e-mail, împreună cu chitanța.
În cazul în care factura proforma nu este achitată în termenul menționat, contul este suspendat automat iar utilizatorul nu mai poate beneficia de funcționalitățile KayusApp.
Pentru orice companie client, primul user primeşte automat rolul de administrator în sistem şi are dreptul de a acorda privilegii de folosire a KayusApp celorlalţi useri asociaţi companiei respective.

Servicii cu plată
Companiile client pot apela la serviciile cu plată oferite de Kayus.net. Unele servicii sunt standard şi se găsesc în secţiunea Pret și Pachete SMS de pe site-ul www.kayus.net, iar altele se estimează sub forma ofertelor personalizate.
Kayus.net va presta serviciile respective după ce clientul acceptă oferta și achită contravaloarea acestora.
Serviciile se facturează la data plății.

Reînnoiri
În scopul de a oferi servicii continue, distribuitorul va reînnoi automat toate conturile plătite. Prin acceptarea acestui fapt, beneficiarul recunoaşte acordul dintre acesta şi distribuitorul KayusApp iar contul va fi supus la reînnoirile automate descrise mai sus. În toate cazurile, dacă utilizatorul nu doreşte reînnoirea automată, este rugat să urmeze instrucțiunile stabilite în cadrul “Anularea în orice moment” de mai jos.

Anularea în orice moment
Cu excepția unor dispoziții contrare din prezenta secțiune, beneficiarul poate anula contul plătit în orice moment sau în orice altă perioadă de reînnoire prin anularea completă a contului.
În acest caz, contul dumneavoastră va fi valabil pana la sfârșitul lunii pentru care a fost plătit și nu va fi primită nici o restituire pentru zilele neutilizate ale termenului de subscripție.
Anularea contului: Pentru a anula un cont, administratorul contului trebuie să trimită un e-mail la support [@] kayus [.] net, în care va include datele contului de conectare și o cerere de închidere a contului. În acest caz, contul va fi închis la sfârșitul lunii pentru care s-a efectuat plata, nu va primi nici o restituire/despăgubire pentru zilele neutilizate ale termenului de subscripție.


Confidenţialitatea şi Corectitudinea Datelor

Pentru conectarea la KayusApp de către beneficiari este necesară crearea unui cont cu user unic – adresa de mail şi o parolă.
Acestea pot fi obţinute prin completarea formularului de înregistrare on-line, care solicită anumite informații și date despre beneficiar cât și despre compania pe care acesta o reprezintă. Prin completarea acestui formular beneficiarul declară că are vârsta peste 18 ani şi are dreptul de a crea contul în numele companiei pe care o reprezintă.
Beneficiarul este unicul responsabil de corectitudinea datelor introduse şi de actualizarea acestora. Prin completarea formularului beneficiarul îşi asumă faptul că toate informațiile furnizate în datele de înregistrare sunt adevărate și că va actualiza informațiile după cum este necesar, în scopul de a le menţine actuale, complete şi corecte.

Beneficiarul este unicul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și a contului și pentru declarațiile referitoare la acestea. De aceea, trebuie să se asigure că nici o altă persoană nu are acces la username şi parolă. Personalul Kayus.net sau al distribuitorului aplicatiei KayusApp nu va cere parola în nicio situaţie. Beneficiarul nu poate transfera sau partaja contul cu altcineva. În acest caz, Kayus.net îşi rezervă dreptul de a rezilia imediat contul. Informațiile pe care le obținem despre beneficiari ca urmare a utilizării acestei aplicații, inclusiv datele de înregistrare, sunt supuse Politicii de confidențialitate, care este în mod special explicată în aceşti termeni de utilizare.

Deasemenea, Kayus.net nu este responsabil pentru corectitudinea datelor introduse de utilizatorii clienți ai beneficiarilor, în sensul de a proteja beneficiarii dar şi utilizatorii de eventuale abuzuri şi/sau programări false, beneficiarii primesc prin intermediul adresei de e-mail furnizate datele de contact ale clienților noi şi notificări privitoare la clienții care în una sau mai multe ocazii nu au onorat programările iar utilizatorii primesc, în limita mesajelor contractate de beneficiari, un mesaj de confirmare/reminder pe telefonul mobil si un e-mail, cu trei ore înainte de ora stabilită pentru programare, prin care pot confirma prezența la locul și ora programării sau pot anula programarea și efectua o programare nouă.


Siguranță

Conectarea la aplicația Kayus App se realizează folosind protocolul de securitate de tip HTTPS. Această metodă utilizează cel mai puternic standard de securitate ce asigură confidențialitatea şi integritatea datelor transimse prin internet.
Kayus.net asigură securitatea bazei de date de clienți şi programări a utilizatorilor aplicației Kayus App, mai puțin în cazuri ce revin în sarcina utilizatorului, incluzând fără a se limita la pierderea, divulgarea credențialelor contului, oferirea de date terților.


Comportamentul utilizatorului pe site

Kayus.net nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul încărcat sau transmis pe site de către utilizatorii terți ai site-ului. În general, Kayus.net nu monitorizează conținutul postat de către utilizatorii serviciului conținând, fără a se limita la fotografii, descrieri ale serviciilor, prețuri practicate etc. Kayus.net îşi rezervă totuşi dreptul de a elimina orice conținut care, în opinia Kayus.net, nu este în conformitate cu acești Termeni de utilizare, precum și cu orice alte reguli de conduită de utilizare a site-ului, sau care sunt în alt mod dăunător, inacceptabili, sau inexacti. Kayus.net nu este responsabil pentru apariţia unui astfel de conţinut şi nici pentru întârzieri în eliminarea lui. Prin acceptarea termenilor de utilizare, sunteți de acord să renunțaţi la orice pretenție împotriva noastră atunci când eliminăm orice conținut ce încalcă termenii de utilizare. Kayus.net nu este responsabil și nici nu poate fi tras la răspundere în cazul când oricare din părţi consideră că parţial sau în totalitate conținutul postat de utilizatori în spațiile editabile ale aplicației încalcă orice fel brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ.
Nu puteți utiliza contul dvs. pentru a încălca securitatea unui alt cont sau pentru a încerca să obţineţi accesul neautorizat la o alta reţea sau server. În funcţie de setări, nu toate componentele site-ului vor fi disponibile pentru dumneavoastră. Utilizarea de către dumneavoastră a sistemului nu trebuie să afecteze în niciun fel utilizarea sistemului de către oricine altcineva. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau a reţelelor pot fi acţionati în instanţă, cu răspundere penală sau civilă.
Accceptând aceşti termeni, sunteți de acord că distribuitorul KayusApp sau Kayus.net are dreptul, în orice moment, să vă anuleze calitatea de membru, contul, sau orice legătură cu site-ul, fără o notificare prealabilă, atunci când sunt încălcate oricare dintre prevederile de mai sus. În plus, acceptaţi că Kayus.net va coopera pe deplin cu investigațiile de încălcare a securităţii sistemelor sau a reţelei, la alte site-uri, inclusiv cooperarea cu autoritățile care investighează infracţiunile suspecte.


Site-uri terțe și alte informații

Acest site se poate conecta la alte site-uri de pe internet sau poate include referințe, informații, documente, software, materiale și/sau servicii furnizate de către alte părți – terţe părţi. Aceste site-uri terţe pot contine informatii sau materiale pe care unii oameni le pot considera nepotrivite sau ofensatoare. Aceste site-uri și alte părți terţe nu sunt sub controlul distribuitorului KayusApp sau a Kayus.net şi acceptaţi, prin aceşti Termeni, că distribuitorul KayusApp sau Kayus.net nu este responsabil pentru acuratețea, corectitudinea, drepturile de autor, legalitatea, decenţa acestor site-uri și nici nu sunt responsabili pentru erorile sau omisiunile din orice referiri din produsele și serviciile terţilor.
Un exemplu în acest sens este site-ul www.bnr.ro, de unde este obținut cursul de schimb oficial pentru moneda naţională utilizat în aplicaţia KayusApp.


Dreptul de Proprietate Intelectuală

În sensul acestor Termeni de Utilizare, “conținutul” este definit ca orice informații, date, comunicații, software, fotografii, video, grafică, muzică, sunete, precum și alte servicii care pot fi vizualizate de către utilizatori pe site-ul Kayus.net.

Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare, recunoașteți și sunteți de acord că tot conținutul prezentat pe acest site este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate și legi, și este proprietatea exclusivă a Kayus.net. Utilizatorii au dreptul să folosească conţinutul în modalităţile autorizate în mod expres de către Kayus.net, de distribuitorul KayusApp sau de către furnizorul de conținut specific. Nu aveți dreptul de a copia, reproduce, modifica, republica, încărca, posta, transmite, distribui orice documente sau informaţii de pe acest site, în orice formă sau prin orice mijloace, fără permisiunea prealabilă în scris de la Kayus.net și sunteți singurul responsabil pentru obținerea permisiunii înainte de reutilizarea oricărui material cu drepturi de autor, disponibil pe acest site. Orice utilizare a materialelor care apar pe acest site nu poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi aplicabile, în caz contrar ar putea conduce la sancțiuni penale sau civile.

Toate elementele grafice personalizate, logo-uri și nume de servicii sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale, mărci ale Kayus.net. Toate celelalte mărci comerciale sau mărci de servicii sunt proprietatea deținătorilor lor. Nimic din acești Termeni de Utilizare nu vă acordă nici un drept de a utiliza orice marcă comercială, marcă de serviciu, logo-ul, și/sau numele Kayus.net sau KayusApp.


Informații despre confidențialitate

Kayus.net se angajază să mențină confidențialitatea, integritatea și securitatea informațiilor utilizatorilor noștri, organizațiilor și a clienților lor.
Kayus.net nu vinde şi nici nu închiriază informațiile dumneavoastră personale nimănui.
Kayus.net nu va divulga informațiile personale nimănui din afara Kayus.net pentru activităţi promoționale, inclusiv de marketing.
Kayus.net nu va analiza, nu va distribui, tipări şi utiliza sau informațiile despre clienţi şi anume date financiare, date despre clienţi, cu excepția cazurilor în care acestea sunt cerute de lege.
Kayus.net va accesa înregistrări individuale doar cu permisiunea dumneavoastră, de exemplu, pentru a rezolva o problemă sau pentru a duce la bun sfârşit activitatea de suport.


Limitarea Garanțiilor

TOATE SERVICIILE SUNT FURNIZATE “CA ATARE” și “ATUNCI CÂND SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE DIN PARTEA KAYUS.NET SAU A DISTRIBUITORULUI KAYUSAPP. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, inclusiv orice software online sau OFLINE SE FACE PE PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDERE, ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, KAYUS.NET SAU DISTRIBUITORUL KAYUSAPP NU ÎŞI ASUMĂ NICIO GARANŢIE CĂ (A) serviciile vor ACOPERI cerinţele dumneavoastra, (B) serviciile vor fi neîntrerupte, sigure, SAU FĂRĂ ERORI, (C) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR vor fi EXACTE SAU (D) SERVICIILE ŞI PRODUSELE ACHZIŢIONATE DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA KAYUS.NET VOR ÎNDEPLINI AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ VOR FI FĂRĂ ERORI sau alte defecte.
UTILIZAREA SERVICIILOR KAYUS.NET ŞI ALTOR ACHIZITII DE PE ACEST SITE SE FAC PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRA risc și cu acordul dumneavoastră. SUNTEŢI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DEFECŢIUNI IT LA COMPUTER SAU PENTRU PIERDERI DE DATE CE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SISTEMULUI.
Prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, este posibil să efectuaţi tranzacții comerciale cu alți utilizatori. Prin acceptarea acestori Termeni, sunteți de acord că toate tranzacțiile referitoare la orice marfa sau servicii oferite de către orice parte, inclusiv, dar nu limitat la condițiile de cumpărare, condițiile de plată, garanții, întreținerea și condițiile de livrare cu privire la astfel de tranzacții, sunt stabilite doar între vânzător sau cumpărător de marfa si servicii, fără să implice Kayus.net sau distribuitorul KayusApp.
Kayus.net nu este angajată în prestarea de servicii juridice, financiare sau contabile. DACĂ această asistență este necesară, ar trebui să apelaţi la serviciile unei firme PROFESIONIALE, competente. Kayus.net DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE REPREZENTARE SAU GARANȚIA CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ satisface toate obligațiile legale, sau că este în totalitate în conformitate cu toate legile și regulamentele aplicabile.
Înțelegeți și sunteți de acord că întreruperile temporare ale serviciilor disponibile prin intermediul acestui serviciu pot să apară ca evenimente normale. Aţi înțeles şi sunteţi de acord că distribuitorul KayusApp sau Kayus.net nu au nici un control asupra rețelelor părților terţe și prin urmare, întârzierile și întreruperile la transmisiile din rețea sunt complet în afara controlulului acestora.


Limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ KAYUS.NET SAU DISTRIBUITORUL KAYUSAPP noastre nu pot fi făcute răspunzatoare în faţa utilizatorului sau a altui terţ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU CONSECUTIVE DE ORICE FEL, SAU ORICE DAUNE, INCLUSIV CELE REZULTATE DIN PIERDERI DE DATE. CHIAR DACĂ AM FOST SAU NU INFORMAŢI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI DE PRODUCEREA LOR REZULTATĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SERVICIU, PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII.


Despăgubiri

În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale/În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabila, parţile se vor adresa instanţelor judecatoreşti. Compania dumneavoastră va suporta cheltuielile de despăgubire care rezultă din utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a acestui site sau serviciu.


Participarea la promoţii

De multe ori, acest site poate include reclame oferite de terțe părți. Puteți intra în corespondență cu sau participa la promotiile agenților de publicitate care prezintă produsele lor pe acest site. Orice corespondență sau promoţii, inclusiv livrarea si plata pentru bunuri și servicii, precum și orice alți termeni, condiții, garanții sau reprezentări asociate cu asemenea corespondenţa sau promoţii, se fac doar între dumneavoastră și agentul de publicitate. Kayus.net nu își asumăm nici o responsabilitate sau obligaţie pentru orice parte a acestei corespondenţe sau promovări.


E-mail, mesaje

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a folosi următoarele servicii: e-mail și mesagerie, acest serviciu se poate face fie direct, fie prin intermediul unui furnizor terț.
Prin utilizarea în continuare a serviciului de programare, utilizatorii, clienți ai beneficiarilor sunt de acord să primească sms de confirmare/reminder/e-mail exclusiv de la beneficiarul de ale cărui servicii a beneficiat.


Încetarea de utilizare

Sunteți de acord că distribuitorul KausApp și Kayus.net, prin decizie unilaterală, pot anula sau suspenda accesul dumneavoastră la tot sau la o parte a site-ului, cu sau fără notificare și pentru orice motiv, inclusiv, fără limitare, o încălcare a acestor Termeni de Utilizare. Orice activitate frauduloasă suspectată, abuzivă sau ilegală poate fi un motiv de reziliere și se poate face referire la autoritățile competente de aplicare a legii.
La încetarea sau suspendarea, indiferent de motive, prin urmare, dreptul dumneavoastră de a utiliza serviciile disponibile pe acest site încetează imediat și recunoașteți și sunteți de acord că putem dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră şi toate informaţiile şi fisierele din contul dvs. și/sau bloca orice acces ulterior la astfel de fișiere sau acest site. Distribuitorul KayusApp și Kayus.net nu sunt răspunzători față de dumneavoastră sau orice terţă parte pentru orice pretenții sau daune care decurg din orice reziliere sau suspendare sau orice alte acțiuni întreprinse de aceștia în legătură cu astfel de reziliere sau suspendare.


Legea

Acest serviciu (exclusiv site-uri legate) este supus legilor din România.


Notificări

Toate notificările unei parţi către cealaltă trebuie realizate în scris, prin e-mail sau poștă. Notificările pentru noi trebuie să fie trimise prin e-mail la adresa support [@] kayus [.] net.


Diverse

Nu pot fi cesionate drepturile și obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni de utilizare oricărei părți, precum și orice încercare de a face acest lucru va fi nulă și neavenită.
Sunteți de acord să nu vindeţi, revindeţi, reproduce, duplica, copia sau folosi pentru orice scopuri comerciale orice porţiune a acestui site.


Forţa majoră

Înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către orice Parte si a cărui apariţie pune Partea în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, făra a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice Lege Aplicabilă care poate apărea ulterior intrării in vigoare a Termenilor si Condițiilor şi care poate interzice prestarea Serviciilor, etc. În situaţia unui caz de Forţa Majoră care duce la incetarea oferirii Serviciilor, Beneficiarul va fi obligat să plăteasca Furnizorului acele Servicii care au fost executate până la acea data.